Stålbuer/Elementhus

Stålbuehus for landbruk, lager og industribygg
En rask, solid og kostnadseffektiv løsning

Hvorfor stålbuehus? OBS: Inntil videre leverer vi ikke bygg

  • Kort byggetid
  • Kostnadskontroll
  • Rette stålbuebein for bedre utnyttelse av innvendig romvolum

Uisolerte bygg:

  • Tretakåser med Ivarsson sementfiberplater gir rask bygging
    og rimelig totalkostnad.
  • I bygg for husdyr kan dette taket kombineres med vårt naturlige ventilasjonssystem samt vindduk på vegg.

Isolert bygg med sandwichelementer

  • Elementer skrues rett i stålkonstruksjonen. Fargevalg ut/innvendig gjør at en kan få ferdig vegg/tak i en arbeidsoperasjon. Hvite PVC karmer i vinduer og dører.
  • Samlet gir dette ferdig bygg med få arbeidsoperasjoner som igjen gir en kostnadseffektiv løsning.

Elementhus
Sauefjøs med uteforingsplass for rundballer integrert i selve bygget.
Støpt plate gir lettere renhold.
Vi produserer forhekker for inntil 3 rundballer.
En variant er 100 % lammesikker.

Elementhus

Stålbuehus gir lave bygg med stort innvendig volum.

Elementhus

Tørrgjødselkjeller med porter for traktor?
Eller bløtgjødsel med rørekum?
Valget er ditt.

Elementhus

Veggelement

Veggelement
Veggelement
Veggelement

Sandwichelementene festes direkte mot stålbuen med selvborende spesialskruer. Skjøtene fuges og dekkes med hatteprofil. Denne er gjerne i en litt annen farge enn element for å bryte veggen litt ned.

Takkonstruksjon

En fiks detalj over møneventilasjon i husdyrrom, uisolert bygg med vindduk på vegg.

Takkonstruksjon
Takkonstruksjon

Takkonstruksjon med dobbelt tak gir slett innside.

Vinduer/dører

Vinduer med PVC-karm leveres i ønskede størrelser med/uten åpning.
Dører til bygget med PVC-karm leveres også.
Leddheiseporter med/uten motorstyring.
Eventuelle vindusfelt og radiostyring.

Vinduer/dører
Vinduer/dører
Vinduer/dører

Elementbygg med rette stålbuebein

Vi kan ofte tilby rette stålbuebein på våre elementbygg. Dette frigir svært mye ekstra areal som du kan bruke til driveganger for sauen langs langvegger eller om det er et lagerbygg, få plass til reoler helt ute ved vegg.

Kileformet stålbuebein er lettere/rimeligere, men du mister mye gulvareal.
Elementbygg med rette stålbuebein

Elementbygg med rette stålbuebein

Bildet viser sauefjøs med bærekonstruksjon for hengende forutlegger, f. eks. TKS system.

Uisolerte bygg

Dersom du vurderer uisolert bygg, kan vi levere de gode sementfiberplatene for tak fra Ivarsson. Det kan brukes både tre og stål «Z-rigler». Vi har alt i festemateriell. På vegger kan man ha felt med vindbremseduk.

Foringssystemer inne; «islandsk forhekk», 6 delt rundballehekk, tradisjonell innredning med manuell utforing eller hengende forutlegger i stålbuer eller rullende forbrett. Vi har alle disse foringsalternativene i vår portefølje. Som produsent, vil vi ofte kunne imøtekomme spesielle ønsker.

Uisolerte bygg

Bilder fra sauefjøs vi har bygget i Harstad

Kunde i Harstad. Produsert, levert og montert av Gårdbrukerservice.

sauefjøs
sauefjøs
sauefjøs

Nytt sauefjøs under bygging på Evanger ved Voss høsten 2013

Uisolert med Ivarsson sementfiberplater på taket. Stålbuer for hengende forutlegger i deler av bygget

Elementhus
Elementhus
Elementhus

Nytt industribygg under oppføring i Gulen kommune

dsc_2818
dsc_3588

Nytt sauefjøs levert i Flåm

Rullende forbrett med stenge
også for geit.
Driveganger kan vi lage etter behov.

img_2967
img_2975
img_2973

Nytt bygg som skal oppføres i 2017 i Meland kommune

2_fasader-b-og-d-hall-rev-b

Nytt industribygg levert til Vestnorsk Brunnboring a/s

dsc_3204